Onze missie

Cultuurfonds Ede versterkt de Edese kunst- en cultuursector door samenwerking binnen de sector te stimuleren en de sector te verbinden met het Edese bedrijfsleven; op die manier maken we gezamenlijk het leefklimaat in de gemeente Ede aantrekkelijker. Onze kernwaarden: initiërend, verbindend, ontplooiend en enthousiasmerend.

Cultuurfonds Ede

Stichting Cultuurfonds Ede is een publiek-privaat fonds dat in 2017 in het leven is geroepen door de gemeente Ede.


Cultuurfonds Ede versterkt de Edese kunst- en cultuursector door de samenwerking binnen de sector te stimuleren en de sector te verbinden met het Edese bedrijfsleven; op die manier maken we gezamenlijk het leefklimaat in de gemeente Ede aantrekkelijker.

Cultuurfonds Ede doet dit door als koepelorganisatie bestaande en nieuwe culturele activiteiten te coördineren, culturele organisatoren, kunstenaars en artiesten te ondersteunen, samenwerkingen te stimuleren en verbindingen te leggen binnen en buiten de kunst- en cultuursector.

 

Activiteiten

Cultuurfonds Ede realiseert haar doelstellingen (de samenwerking binnen de Edese kunst- en cultuursector stimuleren, verbindingen binnen en buiten de sector leggen en de zichtbaarheid van de activiteiten van de sector vergroten) door de volgende activiteiten:

– Oprichting en ondersteuning van Cultuurplatform Ede, een informeel overlegorgaan tussen de 15 grotere culturele organisaties in de gemeente Ede. Het platform komt gemiddeld elke twee maanden bij elkaar

– Starten en onderhouden van een Evenementenkalender voor culturele organisatoren, die elke twee maanden geüpdatet en verspreid wordt.

– Coördinatie van Uitmarkt Ede, in samenwerking met Heideweek Culinair.

– Ondersteuning van Externe Projecten, waarbij Raad van Toewijzing 3x per jaar donaties toekent aan culturele organisatoren. Aanvragen   kunnen ingediend worden door een projectplan met begroting te mailen naar contact@cultuurfondsede.nl. Criteria voor aanvragen zijn via hetzelfde mailadres opvraagbaar.

– Coördinatie van Cinema in het Park, een jaarlijkse buitenbioscoop, in samenwerking met Jongerenraad Ede en Pathé Ede.

– Een jaarlijkse training ondernemerschap voor kunstenaar en artiesten.

– Intermediairsfunctie russen kunstenaars, artiesten, culturele organisaties en het bedrijfsleven.

– Coördinerende functie in het kernteam van het 75 Jaar Vrijheid Ede-project.

– Coördinatie van Vrijheidsfestival Ede 2020, in samenwerking met Akoesticum, PMHE en PEK.

 

  • Vrijdag 8 mei 2020 – Bijeenkomst Raad van Toewijzing (evt. via Zoom). Donatie-aanvragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 mei 2020 via contact@cultuurfondsede.nl, criteria via hetzelfde adres opvraagbaar. 
  • Woensdag 20 mei 2020 – Bijeenkomst Cultuurplatform Ede (evt. via Zoom).  
  • Vrijdag 3 juli 2020 – Cinema in het Park, Raadhuisplein Ede, 21.30 – 00.30 uur (onder voorbehoud).
  • Vrijdag 28 augustus 2020 – Culinaire Uitmarkt Ede, Oude Kerkplein Ede, 16.00 -22.30 uur (onder voorbehoud en in overleg met bestuur Heideweek).
  • Woensdag 9 september 2020 – Debat (On)Geluk, Oude Kerk Ede, 19.30 – 21.30 uur (onder voorbehoud).
  • Vrijdag 11 + zaterdag 12 september 2020 – Vrijheidsfestivals Ede 2020, in Otterlo, Bennekom en op het kazerneterrein Ede, 12.00 uur – 22.00 uur (onder voorbehoud; indien onmogelijk uitstel naar 16 + 17 april 2021).
  • Vrijdag 25 september 2020 – Training Kunst & Koopwaar voor kunstenaars, artiesten en culturele organisatoren (onder voorbehoud).

Samenwerken?

Cultuurfonds Ede zoekt samenwerking met het bedrijfsleven in Ede en omgeving. Om onze activiteiten en evenementen uit te kunnen voeren, hebben we op alle mogelijke gebieden ondersteuning nodig. Natuurlijk op financieel gebied, maar ook ondersteuning op materieel gebied kunnen we heel goed gebruiken.

Ook hier gaat het om een gelijkwaardige samenwerking, waar alle partijen baat bij hebben en plezier aan beleven. Bedrijven die met het Cultuurfonds samenwerken zullen dan ook altijd nauw betrokken zijn bij de activiteiten die zij ondersteunen. Zij zijn overal bij als speciale gast (incl. meet and greets), zijn zichtbaar bij alle activiteiten, gaan mee in alle publicitaire uitingen en genieten alle voordelen die het Cultuurfonds voor hen kan organiseren.

Cultuurfonds Ede heeft al samenwerkingen met:

Neem contact met ons op!

Contact

Sluit Menu