Onze missie

Cultuurfonds Ede versterkt de Edese kunst- en cultuursector door samenwerking binnen de sector te stimuleren en de sector te verbinden met het Edese bedrijfsleven; op die manier maken we gezamenlijk het leefklimaat in de gemeente Ede aantrekkelijker. Onze kernwaarden: initiërend, verbindend, ontplooiend en enthousiasmerend.

Cultuurfonds Ede

Stichting Cultuurfonds Ede is een publiek-privaat fonds dat in 2017 in het leven is geroepen door de gemeente Ede.


Cultuurfonds Ede versterkt de Edese kunst- en cultuursector door de samenwerking binnen de sector te stimuleren en de sector te verbinden met het Edese bedrijfsleven; op die manier maken we gezamenlijk het leefklimaat in de gemeente Ede aantrekkelijker.

Cultuurfonds Ede doet dit door als koepelorganisatie bestaande en nieuwe culturele activiteiten te coördineren, culturele organisatoren, kunstenaars en artiesten te ondersteunen en samenwerkingen te stimuleren en verbindingen te leggen binnen en buiten de kunst- en cultuursector.

Activiteiten

Agenda

Samenwerken?

Cultuurfonds Ede zoekt samenwerking met het bedrijfsleven in Ede en omgeving. Om onze activiteiten en evenementen uit te kunnen voeren, hebben we op alle mogelijke gebieden ondersteuning nodig. Natuurlijk op financieel gebied, maar ook ondersteuning op materieel gebied kunnen we heel goed gebruiken.

Ook hier gaat het om een gelijkwaardige samenwerking, waar alle partijen baat bij hebben en plezier aan beleven. Bedrijven die met het Cultuurfonds samenwerken zullen dan ook altijd nauw betrokken zijn bij de activiteiten die zij ondersteunen. Zij zijn overal bij als speciale gast (incl. meet and greets), zijn zichtbaar bij alle activiteiten, gaan mee in alle publicitaire uitingen en genieten alle voordelen die het Cultuurfonds voor hen kan organiseren.

Cultuurfonds Ede heeft al samenwerkingen met:

Neem contact met ons op!

Contact

Sluit Menu