STICHTING CULTUURFONDS EDE

Met ingang van 1 oktober 2020 zijn de activiteiten van stichting Cultuurfonds Ede beëindigd i.vm. het niet continueren van de gemeentelijke subsidie. Gemeente Ede draagt via andere wegen zorg voor de voortzetting van de taken die zij waardevol achten. Informatie daarover kunt u inwinnen bij het cultuur-team (michelle.jacobs@ede.nl). 

Wij bedanken alle samenwerkingspartners voor het vertrouwen en de mooie zaken die we met elkaar op hebben kunnen bouwen in de afgelopen drie jaar. Een goed voorbeeld daarvan vindt u op www.uitmarktede.nl. Links naar de drie jaarverslagen van stichting Cultuurfonds Ede treft u hieronder aan.  

Jaarverslagen Cultuurfonds Ede

Via onderstaande links vindt u de Jaarverslagen van stichting Cultuurfonds Ede 

Sluit Menu